Koulutukset

Manu-koulutus

Suun motoriikan ja artikulaation leikinomainen harjoittelu.

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ammattilaisille sekä kaikille lasten kanssa työskenteleville.

Koulutuksen tavoitteena on saada työkaluja, miten suun alueen ja puhemotoriikan harjoitteiden avulla voidaan tukea selkeän artikulaation kehittymistä. Koulutus pohjautuu Avain-säätiön tuottamaan Manu-koiran seikkailut- materiaaliin, joka sisältää kuusi valmiiksi suunniteltua tuokiota.

Huomion kiinnittäminen puheen tuottamiseen ja äänteisiin lisää lasten tietoisuutta omasta puheestaan. Puhemotoriikan harjoitteisiin yhdistetään liikkumista, mikä vahvistaa uusien taitojen oppimista. Oleellista on myös kuvien käyttö vuorovaikutuksen ja osallistumisen tukena.

Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia on riittävästi. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Lasku koulutuksesta lähetetään ilmoittamaasi laskutusosoitteeseen koulutuksen jälkeen. Laskutusosoite pyydetään ilmoittautumisen yhteydessä. Koulutus laskutetaan, mikäli peruutusta ei ole tehty kahta arkipäivää aiemmin. Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen koulutuksen ajankohtaa.

Koulutuksen voi tilata myös työyhteisölle, jolloin kouluttaja tulee paikan päälle. Ilmoittautumiset ja tarjouspyynnöt tarja.nikkila@avainsaatio.fi

Lahti

To 12.10.17 klo 17-19
Avain-säätiö, Saimaankatu 18 B

Hämeenlinna

to 9.11.2017 klo 17-19
Avain-säätiö, Birger Jaarlinkatu 11

Kouluttaja:
yhteisöllisen kuntoutuksen puheterapeutti Taina Olkinuora.

Hinta:
40 eur/osallistuja. Materiaali ei kuulu koulutuksen hintaan.

Ilmoittautumiset:
tarja.nikkila@avainsaatio.fi

Koulutus on mahdollista tilata myös työyhteisölle paikan päälle!

Tarjouspyynnöt
tarja.nikkila@avainsaatio.fi, puh. 050 552 4413.